Bluebee achtergrond

Met behulp van supercomputers maakt Bluebee snel analyses van erfelijk materiaal en kan deze op grote schaal leveren aan klinische laboratoria, dokters en medische onderzoekers.

Uitdagingen

Analyses van DNA-materiaal kunnen informatie geven over aangeboren eigenschappen die mogelijk aanleiding tot ziekte geven. Tevens kan de analyse data verstrekken over niet-aangeboren belangrijke afwijkingen, zoals celdeling die op een gegeven moment in het leven van de patiënt fout gaat. De verwachting is dat medewerkers van klinische laboratoria, medische onderzoekers en dokters bij hun werk steeds meer gebruik willen maken van analyses van erfelijk materiaal. Wanneer er meer gegevens bekend zijn, kunnen de analyses mogelijk inzicht geven in efficiëntere behandelingen.

Genetische analyses zijn echter bewerkelijk, omdat DNA uit 3,4 miljoen deeltjes bestaat. Het is te vergelijken met het op zoek gaan naar één spelfout in één krant, op het moment dat hij volledig versnipperd in een emmer ligt. De verwerking van zoveel data kost daarom veel tijd, kennis en geld. Om per klinisch laboratorium een technologie met hardware en software in te zetten is duur.

Bij grotere en ook generieke analyses zal de hefboomwerking van grootschaligheid kunnen zorgen voor een voordeligere prijs per unit. Bovendien kan het groepsonderzoek beter faciliteren. Medische wetenschappers zouden op die manier onderliggende data van hun onderzoeken makkelijker onderling kunnen uitwisselen. Bij grootschalig onderzoek kunnen veel computers echter de enorme hoeveelheid gegevens niet aan. Bovendien zorgen wettelijke bepalingen ervoor dat genetische data lokaal worden verwerkt en opgeslagen. Het op grotere schaal gebruik maken van genetische data voor analyses verreist dan ook een technologie die gebruikersvriendelijk, veilig en qua volumes en complexe vragen uit te breiden is. En die de privacy en wetgevingseisen waarborgt.

Oplossing

Bluebee is een spin-out van de TU Delft en kan met haar technologie onbeperkt de volumes en de type analyses van erfelijk materiaal verhogen. Hierbij borduurt het bedrijf voort op een vinding, die gedaan is binnen de vakgroep Computer Engineering aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Deze vinding maakt het mogelijk om grote datatransacties sneller, goedkoper en efficiënter uit te voeren. De startup kan een analyse van het volledige genetisch materiaal van een patiënt bovendien al in twee dagen leveren. Hiermee is het bedrijf vele malen sneller dan het alternatieve aanbod van genetische analyses. Die tijdwinst kan het behandeltraject van patiënten ten goede komen.

Start

Bluebee werd in 2011 opgericht op basis van onderzoek op het gebied van supercomputers. Koen Bertels, professor aan de faculteit Informatica, leidde met medeonderzoekers Vlad-Mihai Sima en Zaid Al-Ars dit onderzoek. Gesteund door Delft Enterprises als pre seed investeerder en aandeelhouder ontwikkelde de spin-out van de TU Delft een technologie die oorspronkelijk was bedoeld om enorme hoeveelheden financiële transacties bij te houden en te controleren. In 2014 besloten Hans Cobben, CEO van Bluebee, en Koen Bertels het beoogde marktsegment te veranderen naar de bevordering van gezondheid. Sindsdien combineert de software van de startup biotechnologie met algoritmes en supercomputers voor analyses van erfelijk materiaal. Het bedrijf kan via de cloud eenvoudig opschalen.

Investeringen

In mei 2015 haalde Bluebee €1,75 miljoen op bij een groep investeerders met onder andere Buysee & Partners om hun technologie voor dna-analyse naar de markt te brengen. Hiermee kon de startup samen met partner IBM starten met de verkoop van het product in Europa. Met de volgende investeringsronde in maart 2016 kwamen de investeringen op een totaal van €10 miljoen. De nieuwe investeringen wendt Bluebee aan voor het optuigen van de sales, marketing en operations om met hun technologie wereldwijd de markt op te kunnen gaan. Hiermee is Bluebee naast de bestaande aandeelhouders nu tevens gesteund door de nieuwe aandeelhouders Capricorn Venture Partners, Korys en Biover II als nieuwe aandeelhouders van Bluebee. Delft Enterprises als aandeelhouder van het eerste uur blijft ook na deze investering bij Bluebee betrokken.

Eerste klanten

Bluebee kon bij haar eerste klanten in 2015 bewijzen dat hun technologie werkt. Met Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), het Duitse onderzoekscentrum naar kanker startte Bluebee een succesvolle pilot. Al snel volgden Cecad, het Duitse onderzoeksinstituut naar ouderdomsziekten, het Instituut Pasteur, de Franse ontwikkelaar van diagnostistische methodiek voor diabetes en het Utrechts Medisch Centrum (UMC). Hiermee valideerden zij in 2016 de technologie van BlueBee.

Bluebee, TU Delft en Delft Enterprises

Hans Cobben, CEO van Bluebee geeft aan zeer trots te zijn op het team: “Er is veel synergie in competenties: harde wetenschap met echt entrepeneurship. Een professor met affiniteit voor ondernemen samen met een ondernemer die zich verbonden voelt met de wetenschap. Het team bij en rondom Bluebee maakt ons in deze kritische fase succesvol. Daarbij is Delft Enterprises als aandeelhouder vanaf de beginfase van onze startup heel belangrijk geweest.”
Hans Cobben hecht veel waarde aan de TU Delft en de rol die Delft Enterprises heeft gespeeld:

“Delft Enterprises was instrumenteel in onze groei en gaf daar waar nodig een positieve kick om de stappen naar volgende financieringsronden mogelijk te maken. De bereidheid van Delft Enterprises om op een hele open en flexibele manier te investeren in ons en ons te faciliteren bij de overdracht van het intellectuele eigendom waarderen wij zeer. TU Delft heeft internationaal een vermaarde reputatie.”

Website BlueBee