Delft Advanced Biorenewables

Delft Advanced Biorenewables (DAB) is een spin-out van de vakgroep Biotechnologie van de TU Delft. Het bedrijf kan met haar unieke scheidingsproces eenvoudig oliedruppels terugwinnen die door organismen zijn geproduceerd en een stabiele emulsie vormen. DAB biedt hiermee een alternatief voor de huidige, vaak complexe en energie-intensieve scheidingsstappen, zoals centrifugatie en destillatie.

Uitdaging

Op dit moment gebruiken we voor de productie van de meeste chemicaliën en brandstoffen fossiele grondstoffen. Fossiele voorraden raken echter uitgeput. Bij hun verbruik komt het broeikasgas CO2 vrij in de atmosfeer. Om de nadelige gevolgen zoals klimaatverandering te beperken, werken wetenschappers van de TU Delft, startups en bedrijven aan het mogelijk chemicaliën en brandstoffen uit hernieuwbare grondstoffen te maken. Hierbij streven ze vaak bij het produceren van duurzame chemicaliën naar een optimaal efficiënt productieproces. Mede door de huidige olieprijs is het extra belangrijk om het duurzamere alternatief qua prijs concurrerend te laten zijn ten opzichte van de fossiele brandstof. Daarom zoeken bedrijven naar manieren om de kosten van het productieproces van met name voor olieachtige componenten te reduceren.

Oplossing

Delft Advanced Biorenewables (DAB) is een spin-out van de TU Delft, die een uniek scheidingsproces heeft ontwikkeld. Het bedrijf werkt met een door de TU Delft gepatenteerde technologie.  DAB  kan met haar proces makkelijk oliedruppels scheiden die door organismen zijn gemaakt uit suikers middels fermentatie. Hierbij borduurt het bedrijf voort op de vinding die gedaan is aan de faculteit Biotechnologie van de TU Delft. DAB kan de olie gedurende het maakproces al weghalen, in plaats van na de fermentatie. Dit geeft mogelijkheden het productieproces efficiënter in te richten. Tevens verbruikt deze methode minder elektriciteit en chemische toevoegingen. Hierdoor is het door DAB ontwikkelde proces minder belastend voor het milieu dan andere scheidingsmethoden. Het bedrijf biedt met haar technologie zowel een duurzamer, alsmede een kostenbesparend scheidingsproces. Concurreren met de productie van chemicaliën of brandstoffen uit fossiele grondstoffen is hierdoor beter mogelijk.

Samen doen

Dr.ir. Kirsten Steinbusch, manager van DAB,  is trots op haar team dat ze in de afgelopen tijd heeft gevormd. DAB heeft nu vier kundige collega’s. Samen met de het onderzoeksteam Bioprocess Technology van TU Delft  en Delft Enterprises bouwde het team succesvol aan de ontwikkeling en opschaling van het scheidingsproces. Het gezamenlijke doel is om een geslaagde pilot te draaien in de Bioprocess Pilot Facility (BPF) van Technische Universiteit Delft in 2018.

Hoge efficiency

Delft Enterprises is als aandeelhouder van Delft Advanced Biorenewables verheugd dat DAB’s techniek efficiency niveau bij het scheiden heeft bereikt dat vergelijkbaar is met de huidige technologie (90%). Ook heeft ze haar techniek bij de eerste generatie prototypes van 100 en 1000 liter succesvol bewezen. Tijdens het World BIO Congress on Industrial Biotechnology (WCIB 2016) in San Diego sprak Kirsten Steinbusch over de nieuwste ontwikkelingen over DAB’s scheidingsproces. Zij lichtte hierbij hun succesvolle stappen naar opschaling toe.

Eerste klant

DAB richt zich met haar eerste klanten op de markt van geur- en smaakstoffen. Deze sector produceert al op commerciële schaal olie met behulp van micro-organismen. DAB kan quick scans uitvoeren om te zien of de scheidingstechnologie van DAB in het al bestaande productieproces van klanten kan worden geplaatst. DAB richt zich de komende maanden eveneens op verdere opschaling van haar scheidingsproces. De spin-out van TU Delft verwacht in het komende jaar een volgende stap naar een steriliseerbaar prototype van 100 liter te zetten. DAB kan bovendien voor haar klanten precies zien wat er in de fermentor op ieder tijdstip gebeurt. Hierdoor kunnen de experts van DAB naast het scheiden van olie tevens in opdracht zeer goed kwantitatief fermentaties uitvoeren. Vanaf mei 2016 is het bedrijf gevestigd in het pand van YES!Delft.

DAB & Delft Enterprises

Door de samenwerking met de Technische Universiteit Delft, de Bioprocess Pilot Facility (BPF) en Delft Enterprises ervaart DAB haar positie als een brug tussen de universiteit, testfaciliteiten en het bedrijfsleven. DAB voelt zich door de inspanningen van Delft Enterprises op het gebied van bedrijfsvoering, juridische zaken en patenten gesteund. Tevens is Delft Enterprises als aandeelhouder betrokken bij de strategische beslissingen van het bedrijf.