Ondernemerschap @TUDelft

Ondernemende medewerkers en studenten van de TU Delft kunnen hun veelbelovende ideeën met de ondersteuning van Delft Enterprises omvormen tot bedrijven. Van uitvinding tot patent en van positionering tot startup.

Onder de naam Entrepreneurship@TUDelft geeft de TU Delft invulling aan kennisvalorisatie en de ambitie om ondernemerschap binnen de universiteit te stimuleren.

Dat gebeurt onder meer via onderwijs op het gebied van ondernemen en gezamenlijke onderzoeksprojecten met het bedrijfsleven.

Ook het faciliteren en financieren van startende ondernemingen hoort hierbij, waarin Delft Enterprises een belangrijke rol speelt. Ook zijn er door het hele jaar diverse competities om ondernemerschap te stimuleren.

Om het aantal succesvolle start-ups vanuit de universiteit te vergroten, is het van belang dat er voldoende aanwas is van innovatieve ideeën. Ondernemende medewerkers en studenten van de TU Delft kunnen hun veelbelovende vindingen met de ondersteuning van Delft Enterprises omvormen tot bedrijven.

Wil je weten welke ondernemende activiteit het beste bij je past? Bekijk het stroomdiagram in de speciale Brochure (EN).

Heb je een vraag of een idee voor een technisch bedrijf? Neem contact met ons op.