TU Delft initieert nieuw fonds voor bio-based innovaties

oktober 7, 2014

De Technische Universiteit Delft, Menzis, Rabobank, Wageningen UR en het Wereld Natuur Fonds lanceren een nieuw investeringsfonds voor innovatieve bedrijven in de voedingsindustrie. 

Dat maken de organisaties begin oktober bekend. Het fonds, met de naam SHIFT Invest, stelt kapitaal beschikbaar voor Nederlandse ondernemingen met innovatieve technologieën en oplossingen binnen de sectoren agro, voeding & gezondheid, en schone en bio-based technologieën.

“Het beschikbaar stellen van kapitaal aan veelbelovende early stage bedrijven met baanbrekende duurzame technologieën draagt bij aan de valorisatiedoelstelling van TU Delft”, zegt Paul Althuis, directeur Valorisatie Center van de universiteit.

Naast het realiseren van een financieel rendement, heeft het fonds als doel om ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid te stimuleren. Het speelt daarmee in op de groeiende aandacht voor nieuwe voedingsconcepten als gevolg van onder- en overvoeding van mensen in ontwikkelde economieën.

Kenniseconomie
Met een sterke kenniseconomie en een toonaangevende agro-, food- en chemische industrie heeft Nederland volgens het fonds de potentie om voorop te lopen in innovatie op dit gebied.

SHIFT Invest participeert tot enkele miljoenen euro’s in ruil voor een minderheidsbelang in de bedrijven. Ook worden in de eerste paar jaar converteerbare leningen tot 250.000 euro verstrekt aan veelbelovende early stage bedrijven.

Website Shift Invest