Eerste battolyser voor elektriciteitsopslag en waterstofproductie in Groningen

juni 12, 2018

Het Waddenfonds heeft aan Battolyser B.V., een joint venture van TU Delft en Proton Ventures, 480.000 euro subsidie toegekend om een battolyser te realiseren naast de Magnum-centrale van Nuon in Eemshaven. Nuon en Yara dragen bij aan het ontwikkeltraject.

De battolyser kan op een efficiënte manier elektriciteit opslaan of leveren als een batterij, én water splitsen in waterstof en zuurstof door elektrolyse wanneer de batterij vol is. De realisatie van deze battolyser betekent een eerste opschaling en dient als opstap naar veel verdere schaalvergroting die nodig is voor opslag van toekomstigeoverschotten stroom uit wind en zon.  

Battolyser voor korte- en lange termijnopslag

Eind 2016 presenteerde de onderzoeksgroep van professor Fokko Mulder aan de TU Delft al de succesvolle realisatie van een battolyser op laboratoriumschaal. De battolyser is een elektrolyser met Nikkel-IJzer elektroden zoals in de Edison-batterij van ruim 100 jaar geleden. Nadelen van deze Edison-batterij waren de waterstofverliezen tijdens het laden en de lagere bruikbare capaciteit. De battolyser optimaliseert juist de waterstofproductie en de batterijcapaciteit. Volledig opgeladen functioneert de battolyser als elektrolyser die met een hoog rendement waterstof produceert uit water en elektriciteit. Op het moment dat er een tekort is aan elektriciteit levert de battolyser stroom als een batterij.

In Eemshaven wordt begin 2019 een battolyser van 15kW/60kWh geplaatst, waarbij getest wordt met bijvoorbeeld de warmteontwikkeling, de werking onder druk en de zuiverheid van het waterstofgas. Na de testfase wordt een plan voor een volgende opschaling opgesteld. Zo wordt nu al gekeken naar installaties van 1 en zelfs 10 MW. Deze zijn te plaatsen bij industrieën, of op locaties waar op grote schaal elektriciteitsopslag en conversie gewenst is.

Elektriciteitsopslag en waterstof

De battolyser past in de ontwikkeling van oplossingen voor elektriciteitsopslag en conversie naar waterstof. Nuon ziet waterstof als een essentiële schakel in de energietransitie; waterstof kan fungeren als CO2-vrije brandstof en flexibele back-up voor wind en zon. Duurzaam geproduceerde waterstof maakt ook de verduurzaming van tal van chemische processen en producten mogelijk zoals ammoniaksynthese bij Yara en Proton Ventures, de staalproductie of koolwaterstoffenproductie uit waterstof en CO2.