Financiering @DelftEnterprises

Alle opties voor financiering van (startende) ondernemers op een rijtje

In samenwerking met TU Delft verschaft Delft Enterprises financiering aan (aanstaande) ondernemers in diverse stadia van de ontwikkeling van hun product of proces. 

De weg van kennis naar de markt is een lange, waar een technische vinding of idee moet worden omgevormd tot een product, proces of dienst die aansluiting vindt bij de markt. Met deze financieringsmogelijkheden moet de stap van idee naar commercieel product makkelijker worden in een fase waarin de markt het risico van investeren vaak nog te groot vindt.

Om ondernemerschap en nieuwe technologie een kans te geven neemt de TU Delft deel in een aantal fondsen en biedt de mogelijkheid tot het aangaan van (pre-) seed leningen.

Financiering voor de weg van kennis naar de markt

Proof of Concept Financiering

Delft Enterprises ziet een behoefte naar Proof of Concept financiering om technische haalbaarheidsstudies te verrichten naar innovaties en vindingen met als doel de stap naar een commercieel product te maken. Om te helpen in deze behoefte te voorzien is Delft Enterprises mede-initiatiefnemer van het UNIIQ fonds en beheert het een eigen Proof of Concept Fonds. Lees meer

Startup Voucher

Met de Startup Voucher geeft de TU Delft ondernemende TU studenten met een concreet idee voor een innovatief product of proces de mogelijkheid om de eerste kosten voor ontwikkeling te dekken. Lees meer

Pre-seed

Ondernemers van incubator YES!Delft komen in aanmerking voor de zogenoemde pre-seed leningen voor het opstarten van een bedrijf. Lees meer

Andere Fondsen

De TU Delft is betrokken bij diverse fondsen voor ondernemers, waaronder het Dutch Greentech Fund, het Mainport Innovation Fund, InnovationQuarter en SHIFT Invest. Lees meer

Subsidies

Behalve de financieringsmogelijkheden waar de TU Delft bij betrokken is, bestaan er diverse subsidies gericht op ondernemerschap en productontwikkeling. Een voorbeeld is het STW Take-off programma. Adviseurs van TU Delft en Delft Enterprises kunnen aanvragers coachen om de kans op toekenning te maximaliseren.