Andere Fondsen

Financiering voor ondernemers

Mainport Innovation Fund: duurzame en veilige luchtvaart

Op 1 oktober 2015 gaat Mainport Innovation Fund II (MIF II) van start. Het fonds is opgericht door KLM, Schiphol, TU Delft, Havenbedrijf Amsterdam en NS. MIF II onderscheidt zich door haar focus op innovatie in transport, logistiek en luchtvaart en door haar nauwe samenwerking met sterke partners uit deze industrie.

Door de actieve betrokkenheid van deze partners kan het fonds startups een platform bieden om versneld te groeien. Het fonds richt zich op innovatieve Nederlandse startups met internationale ambitie die kennis, netwerk en kapitaal zoeken voor marktintroductie en commerciële expansie.

Website: www.mainportinnovationfund.nl

InnovationQuarter: innovatie in Zuid-Holland

InnovationQuarter (IQ) is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. IQ financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteert buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid.

Het investeringsfonds biedt jonge technologiebedrijven en MKB’ers met groeiplannen in de regio durfkapitaal om innovaties naar de markt te brengen.

Website: www.innovationquarter.nl

SHIFT Invest: agro, voeding & gezondheid, schone en bio-based technologieën

SHIFT Invest, een fonds van de Technische Universiteit Delft, Menzis, Rabobank, Wageningen UR en het Wereld Natuur Fonds, stelt kapitaal beschikbaar voor Nederlandse ondernemingen met innovatieve technologieën en oplossingen binnen de sectoren agro, voeding & gezondheid, en schone en bio-based technologieën.

Naast het realiseren van een financieel rendement, heeft het fonds als doel om ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid te stimuleren. Het speelt daarmee in op de groeiende aandacht voor nieuwe voedingsconcepten als gevolg van onder- en overvoeding van mensen in ontwikkelde economieën.

SHIFT Invest participeert tot enkele miljoenen euro’s in ruil voor een minderheidsbelang in de bedrijven. Ook worden in de eerste paar jaar converteerbare leningen tot 250.000 euro verstrekt aan veelbelovende early stage bedrijven.

Website: www.shiftinvest.com