Proof of Concept Fonds

Financiering voor technische haalbaarheidsstudies, de vroegste fase van het ontwikkelen van een bedrijf

Het Proof of Concept fonds is door Delft Enterprises in het leven geroepen om technische haalbaarheidsstudies te verrichten naar innovaties en vindingen met als doel de stap naar een commercieel product te maken.

Ondernemers (medewerkers, studenten) die verbonden zijn aan de TU Delft kunnen een converteerbare lening krijgen van maximaal 250.000 euro krijgen. Daarmee kan de ontwikkeling van een ‘proof of concept’ of een technische haalbaarheidsstudie gefinancierd worden.

Met het Proof of Concept fonds voorziet de TU Delft in de behoefte aan financiering voor technische haalbaarheidsstudies naar innovatieve ideeën

Doelgroep

Het Proof of Concept Fonds is speciaal gericht op ondernemingen die verbonden zijn met TU Delft en die een businessplan met een duidelijke visie hebben. Deze visie vertaalt hoe het betreffende idee of vinding aansluiting vindt met de markt en welke rol het team speelt in de ontwikkeling van een  haalbaar en schaalbaar verdienmodel.

Met het Proof of Concept Fonds geeft TU Delft invulling aan de behoefte aan financiering van start-ups in de vroegste fase van de ontwikkeling van een bedrijf. Een specifieke behoefte die door de markt over het algemeen nog niet goed wordt beantwoord vanwege de relatief hoge risico’s.

Voorwaarden

Deze lening wordt door Delft Enterprises verstrekt aan een rechtspersoon. Delft Enterprises stelt maximaal 250.000 euro beschikbaar in de vorm van een converteerbare lening tegen een vast rentepercentage van 8 procent. De lening wordt in twee tranches gestort. Het tweede deel volgt op basis van een tussentijds evaluatiegesprek.

Behalve een standaard vooraf afgesproken percentage van de aandelen in geval van conversie, hoeft de ondernemer geen aanvullende garanties te verstrekken als onderpand voor de lening. De onderneming betaalt rente en aflossing, maar geen succes fee’ of andere kosten die verband kunnen houden met de lening.

De lening wordt alleen achtergesteld als de partijen dit onderling zijn overeengekomen. Bij achterstelling wordt het rentepercentage verhoogd van 8 naar 10 procent.

Aanvragen

Ondernemers kunnen een aanvraag voor financiering indienen bij Delft Enterprises door een toelichting op de onderneming en de specifieke binding met TU Delft te mailen. Daarna vindt een oriënterend gesprek plaats met leden van het investment commitee, waarin onder meer de voorwaarden, het team en de technologie worden besproken.

Bij wederzijdse interesse wordt een investment memorandum opgesteld dat wordt voorgelegd aan de leden van het investment commitee en van de raad van commissarissen van Delft Enterprises. Na de formele goedkeuring wordt een leenovereenkomst opgesteld.

Toekenning

Wanneer de lening wordt toegekend worden er afspraken gemaakt over coaching van het team door een investeerder of ervaren ondernemer. Hiermee wil Delft Enterprises de onderneming en ondernemer optimaal voorbereiden op de volgende financieringsfase: venture capital (seed-capital).

De overeenkomst tussen Delft Enterprises en de onderneming omvat globaal de volgende punten:

> Vorm: converteerbare lening in tranches, 8% rente vast
> Aflossing: 24 maanden aflossingsvrij, daarna lineair in 36 maanden aflossen
> Conversiemogelijkheid en conversiekoers
> Mogelijkheid tot boetevrij aflossen
> Evaluatiemoment voor tweede tranche
> Aanwending van de financiering t.b.v. proof of concept
> Observer seat in AVA