TU Delft Startup Voucher

€2.500 startkapitaal om jouw idee van de grond te krijgen

Startup VoucherMet de Startup Voucher geeft de universiteit ondernemende TU Delft studenten met een concreet idee voor een innovatief product of proces de mogelijkheid om de eerste kosten voor ontwikkeling te dekken.

Met een ‘voucher’ ter waarde van maximaal 2.500 euro kan bijvoorbeeld een prototype worden gebouwd of verder onderzoek worden verricht. Het bedrag hoeft niet te worden terugbetaald, tenzij het geld niet wordt gebruikt waarvoor het is aangevraagd.

Wat moet je doen om in aanmerking te komen?

Om in aanmerking te komen voor de TU Delft Startup Voucher moet een aanmeldingsformulier worden ingevuld waarin het idee en de motivatie voor financiering worden beschreven (maximaal één voucher per project). Binnen twee weken krijgt de aanvrager te horen of de voucher wordt toegekend, waarna een afspraak wordt gemaakt om de uitwerking van het idee te bespreken en het contract te tekenen. Studenten van de TU Delft kunnen de Voucher aanvragen via Delft Enterprises. Studenten Industrial Design Engineering (IDE), Lucht- en Ruimtevaarttechniek (LR) en Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS) kunnen de Voucher aanvragen via hun eigen faculteit.

Download het aanmeldformulier voor aanmelding via VC

aanmelden via IDE >

aanmelden via LR >

aanmelden via EEMCS >

Energy Startup Voucher
Heb jij financiering nodig om je idee te realiseren op het gebied van nieuwe technologieën om energie te besparen of voor het verkrijgen, omzetten of opslaan van duurzame energie? Het Delft Energy Initiative biedt een Start-up Voucher van maximaal € 2.500,- aan. Daarnaast biedt het Delft Energy Initiative toegang tot “Discovery Day” (voorheen genoemd 1.2.launch), een startup evenement van YES!Delft. Voor meer informatie over de Energy Startup Voucher, zie de site of stuur een email  aan energy@tudelft.nl

Verplichtingen

Als de Startup Voucher wordt toegekend worden afspraken gemaakt over rapportage en coaching. De student is verplicht om de besteding van de Voucher, de voortgang en resultaten te rapporteren. Een TU Delft medewerker of alumnus zal de student hierin bijstaan en waar nodig een adviserende rol vervullen.

De overeenkomst tussen TU Delft en de student omvat globaal de volgende punten:
> Beschikbaarstelling voucher door TU Delft
> Geen terugbetalingsverplichting, tenzij de voucher niet voor doeleinde gebruikt wordt
> Splitsing intellectueel eigendom student en TU Delft
> Rapportageverplichting
> Intellectueel Eigendom

Template Startup Voucher overeenkomst

Basisvoorwaarden Startup Voucher

Intellectueel eigendom

Het initiële intellectueel eigendom (IE) van nieuwe ideeën en uitvindingen blijft in het bezit van de student, het intellectueel eigendomsrecht, waarmee het idee wordt beschermd tegen commerciële exploitatie door derden, kan worden vastgelegd via het TU Delft Valorisation Centre. Hier worden ook alle octrooi- , model- en merkenrechten van de TU Delft beheerd.

Het Valorisation Centre wordt bovendien ingeschakeld als blijkt dat voor de ontwikkeling van het idee nadere kennis nodig is dat onderdeel is van het IE van de universiteit. Deze zogenoemde ‘background IP’ kan in overleg worden gebruikt, maar blijft wel eigendom van de universiteit. Wanneer dit het geval is, zullen de voorwaarden contractueel worden vastgelegd.