Subsidies

Subsidies voor jouw idee of bedrijf

STW Take-off

Technologiestichting STW realiseert kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers. Dat doet zij door excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek te financieren en op elk project onderzoekers en gebruikers bij elkaar te brengen.

Het programma Take-off richt zich op het faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en –benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen.

Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Medewerkers van STW, NWO en ZonMw zijn betrokken bij de uitvoering.

Het programma Take-off kent twee onderdelen: haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten. Take-off is ingesteld voor de jaren 2014-2018 en kent twee rondes per jaar.

Meer informatie

De afdeling Research Funding NL van de TU Delft geeft advies over en hulp bij STW aanvragen, meer informatie over de adviseurs is te vinden op de teampagina van Delft Enterprises.