EFCseparations

“Afvalwater zuiveren met EFC”

EFCseparations specialiseert zich in de scheidingstechniek rondom Eutectic Freeze Crystallization (EFC), die een belangrijke bijdrage kan leveren in het zuiveren van afvalwater en terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. EFC kan onder meer zouten uit vuil productiewater halen, dankzij het uitkristalliseren (bevriezen) van de vloeistoffen en de zouten.

EFCseparations geeft advies over de mogelijkheden, fungeert als baken van kennis op dit gebied en voert onderzoeken uit in opdracht van diverse bedrijven. Hiervoor zijn onder meer uitgebreide testfaciliteiten ontwikkeld aan de TU Delft.

EFCseparations is in 2009 met de hulp van Delft Enterprises opgezet, onder leiding van prof. dr. G.J. Witkamp van de TU Delft. In 2011 ontving hij de DOW Energy Prize voor zijn bijdragen aan de ontwikkeling van EFC. Het bedrijf heeft meerdere patenten op deze techniek, onder meer in het design van onderzoeksfaciliteiten en de toepassing van het proces.

Meer over EFCseparations

Website EFC Separations