PHYSEE

"sees with the perspective of physics"

PHYSEE is in september 2014 opgericht door Willem Kesteloo en Ferdinand Grapperhaus. Het is een spin-out van de TU Delft, voortkomend uit onderzoek bij de vakgroep Radiation, Science & Technology (RST) naar Luminescent Solar Concentrators geleid door Erik van der Kolk.
PHYSEE gelooft dat duurzame innovaties alleen succesvol kunnen worden en blijven als je op het gebied van functionaliteit, design en kosten niet hoeft in te leveren ten opzichte van het huidige alternatief. PHYSEE ontwikkelt producten die aan deze eisen voldoen. Beginnend met glas. Glas is ons eigenlijk zo gewoon, dat het ons niet eens meer opvalt dat het overal om ons heen te vinden is. Thuis, op kantoor, onderweg. Dat is dan ook de functie van glas, onzichtbaar zijn, zodat we erdoor naar buiten kunnen kijken of er licht door naar binnen kunnen laten.

Getriggerd door het onderzoek van Erik van der Kolk zijn we echter niet meer dóór het glas gaan kijken maar juist naar het glas zelf. Door het perspectief te veranderen werd het ons helder. Als we een functie  toe zouden kunnen voegen, zonder verder afbreuk te doen aan de ramen zelf – dan zou dat wel eens de duurzame doorbraak kunnen zijn die het verschil kan maken in de gebouwde omgeving! Dit inzicht heeft geleid tot PHYSEE’s eerste product, welke volledig aansluit bij de visie ten aanzien van duurzame innovatie in onze dagelijkse omgeving; de PowerWindow.

Logo_PowerWindow_web800x92px

PowerWindow
PowerWindows zijn gepatenteerde en transparante ramen die licht omzetten in elektriciteit. Waar commercieel glas ongeveer 30% van het licht reflecteert, vangt de PowerWindow dat en zet dat om naar onzichtbaar licht. Vervolgens wordt door het glas naar de zijkanten van het raam getransporteerd, waar zonnecel strips in het kozijn het omzetten in elektriciteit. Tezamen met een warmte-koude opslag, kunnen PowerWindows bij renovatie van commerciële gebouwen in tot 50% van de totale energie vraag (elektriciteit en warmte) van het gebouw voorzien, bij nieuwbouw kan dit zelfs oplopen tot wel 100%. De PowerWindow kent hierdoor een terugverdientijd van 3-5 jaar. PowerWindow is de Ecologische, Economische, en Esthetische innovatie om de gebouwde omgeving energie-neutraal te maken.

 

Meer over PHYSEE

Website PHYSEE

Physee en Sungevity zijn de grote winnaars van de NRC Live Impact Award 2018 – NRClive> – 09/02/18

3 vragen aan… – Physee – NRClive> – 08/02/18

Interview met PHYSEE over PowerWindow in RTL Nieuws en RTL Z

 Follow PHYSEE on LinkedIn