QdepQ

"Real-time analyse van beeld"

QdepQ Systems is een spin-out van de TU-Delft die zich bezighoudt met de realtime analyse van beelden op tv, smartphone internet en andere media.

QdepQ is gebasseerd op Empirical Mode Decomposition (EMD) een technologie die beelden kan verwerken en opdelen in componenten.

Meer over QdepQ

Website QdepQ