Urban Mining Corp

“Materialen scheiden met magnetische krachten”

Urban Mining Corp brengt een nieuwe techniek op de markt op het gebied van Magnetic Density Separation (MDS), een scheidingstechniek die onder meer wordt toegepast in de recyclingindustrie (urban mining) en het verwerken van mineralen (mining). MDS is van belang om bruikbare stoffen uit “afval” te halen.

Urban Mining Corp scheidt materialen, zoals plastic en metaal, van elkaar met behulp van magneten. Deze zijn in staat om stoffen met een veel grotere massa te verwerken dan het geval is bij scheiding op basis van vloeistof. De magneten zorgen ervoor dat verschillende materialen gaan “drijven”  bij verschillende spanningsvelden, waardoor ze snel kunnen worden gesorteerd.

Het bedrijf werd in 2012 met ondersteuning van Delft Enterprises gestart om een gepatenteerde techniek, die gebruik maakt van ferromagnetische vloeistoffen en speciaal ontworpen magneten, te vercommercialiseren. De techniek is ontwikkeld binnen de vakgroep Resources & Recycling van de TU Delft, onder leiding van professor Peter Rem.

Meer over Urban Mining Corp

Website Urban Mining Corp 

Artikel in de ingenieur over de toekomst van plastic recycling en de bijdrage die innovatieve bedrijven zoals Urban Mining Corp hieraan kunnen leveren.