Proof of Concept Financiering

Delft Enterprises ziet een behoefte naar Proof of Concept financiering om technische haalbaarheidsstudies te verrichten naar innovaties en vindingen met als doel de stap naar een commercieel product te maken. Om te helpen in deze behoefte te voorzien is Delft Enterprises mede-initiatiefnemer van het UNIIQ fonds en beheert het een eigen Proof of Concept Fonds.

UNIIQ

UNIIQ is een investeringsfonds van € 22 mln. gericht op de proof-of-concept fase. UNIIQ helpt ondernemers in Zuid-Holland om hun unieke innovatie sneller naar de markt te brengen. UNIIQ biedt ondernemers het startkapitaal om hun plannen te realiseren en de meest risicovolle fase van concept tot veelbelovend bedrijf te overbruggen.

Wat UNIIQ ondernemers biedt:

> Ondersteuning bij financiële en strategische vraagstukken door een team van ervaren investeringsmanagers.
> Rentepercentage is 8% (4% betaalbaar en 4% bijgeschreven).
De financiering wordt verstrekt als converteerbare lening die:
-na 3 jaar wordt afgelost gedurende een periode van 3 jaar; of
-converteert op de waardering van een vervolginvesteerder minus 25%.
> Beschikbaarstelling in 3 tranches bij het bereiken van specifieke doelen.
> € 300.000,- risicokapitaal in de Proof-of-Concept fase.

Wat UNIIQ ondernemers vraagt:

> Het kapitaal wordt ingezet voor de technische en marktvalidatie van een         technologische innovatie in een onderneming.
> Er wordt een periode van ten minste 12 maanden gefinancierd waarin een realistisch validatieresultaat geboekt kan worden waarmee het aantrekken van vervolgfinanciering (of cashflow positieve groei) haalbaar wordt.
> De innovatie biedt unieke concurrentievoordelen, die de basis vormen voor duurzame groeikansen voor de onderneming.
> Er is een sterk en ambitieus team.
> De onderneming beschikt over de relevante intellectuele eigendomsrechten op basis van eigendom of een exclusieve licentie.
> De onderneming bevindt zich in Zuid-Holland.
> UNIIQ investeert in zelfstandige bedrijven waar de initiatiefnemers zelf ondernemersrisico nemen (geen projectfinanciering). UNIIQ kan wel investeren om innovaties te verzelfstandigen vanuit bestaande bedrijven.
> De aanvrager valt binnen de EU criteria voor kleine en middelgrote bedrijven.

Het fonds is opgericht door een consortium bestaande uit Erasmus MC, TU Delft, Universiteit Leiden en de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter. UNIIQ wordt beheerd door een team van vijf investment managers waarin de samenwerkingspartners zijn vertegenwoordigd. Voor innovaties vanuit de TU Delft is er een eigen investment manager.

Heeft jouw bedrijf een link met de TU Delft en heb jij interesse in Proof of Concept financiering vanuit het UNIIQ fonds, neem dan contact met ons op via info@delftenterprises.nl.

Proof of Concept Fonds

Het Proof of Concept fonds is door Delft Enterprises in het leven geroepen om technische haalbaarheidsstudies te verrichten naar innovaties en vindingen met als doel de stap naar een commercieel product te maken.

Met het Proof of Concept Fonds geeft TU Delft invulling aan de behoefte aan financiering van start-ups in de vroegste fase van de ontwikkeling van een bedrijf. Een specifieke behoefte die door de markt over het algemeen nog niet goed wordt beantwoord vanwege de relatief hoge risico’s.

Vanuit het Proof of Concept Fonds is aan meer dan twintig bedrijven financiering verstrekt, waarmee de capaciteit is bereikt. Het Proof of Concept Fonds is een revolverend fonds waardoor er vanuit teruggekomen gelden beperkt nieuwe financiering verstrekt kan worden.