Samenwerken tussen universiteit en bedrijfsleven: hoe doe je dat?

maart 23, 2015

Niet alle wetenschappers en bedrijven zijn op de hoogte van de kansen en valkuilen voor samenwerking tussen de academische wereld en het bedrijfsleven. De belangrijkste factor is de bereidheid van de betrokken partijen om elkaars doelstellingen te begrijpen en te respecteren, zegt Jack Pronk, hoogleraar aan de TU Delft, in het maartnummer van Nature Biotechnology. Samen met collega’s uit de biotechnologie doet hij aanbevelingen voor het opzetten en uitvoeren van samenwerkingsverbanden.

Valkuilen

Het wordt algemeen erkend dat het voor de vooruitgang in de technologie heel belangrijk is dat bedrijven putten uit de kennis die in de wetenschappelijke wereld beschikbaar is. ‘Niet alle wetenschappers en bedrijven zijn echter op de hoogte van de kansen en valkuilen voor samenwerking tussen de academische wereld en het bedrijfsleven’, aldus biotechnoloog prof. Jack Pronk en zijn collega’s uit Zuid-Korea, Zweden, Denemarken en de VS in Nature Biotechnology.

Andere doelstellingen

Pronk en zijn collega’s onderscheiden verschillende manieren van samenwerking tussen de wetenschap en het bedrijfsleven, zoals consultancy, contractonderzoek en publiek-private samenwerking. Van elke manier worden de voor- en nadelen voor beide partijen besproken. ‘Samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven dient te beginnen met erkennen dat de partners verschillende hoofddoelstellingen hebben. Het kerndoel van wetenschappelijke instellingen is het grondig opleiden van onafhankelijke wetenschappers, zodanig dat ze in staat zijn belangrijk fundamenteel onderzoek uit te voeren. Het kerndoel van bedrijven is winst genereren voor de aandeelhouders, vaak door middel van innovatie en praktische toepassing van geavanceerde technologie. Wanneer de partijen geen rekening houden met deze verschillende doelstellingen, zijn wrijvingen en verspilde tijd het onvermijdelijke resultaat. Of erger nog: doelstellingen worden helemaal niet behaald en de samenwerking wordt beëindigd.’

Succes

Pronk en zijn coauteurs doen zes aanbevelingen voor het opzetten en uitvoeren van succesvolle samenwerkingsverbanden:

> Wees open over de beoogde voordelen en de vereisten en risico’s voor beide partners.
> Bekijk welke manier van samenwerking het beste past bij de gezamenlijke doelstellingen.
> Sluit professionele contracten over intellectuele eigendom, geheimhouding en publicatieprocedures.
> Wees binnen de onderzoeksgroep volledig transparant over de voorwaarden van de samenwerking en instrueer wetenschappers en studenten over het belang van regels met betrekking tot geheimhouding en intellectuele eigendom.
> Houd de voortgang van het project structureel in de gaten en communiceer over de aansluiting op gezamenlijke en afzonderlijke doelstellingen.
> Baseer relaties op wederzijds vertrouwen en respect; benoem successen en profiteer ervan, leer van fouten.

Respect

Pronk benadrukt: ‘De belangrijkste vereiste voor het behalen van wederzijds voordeel en het vermijden van de valkuilen is echter de bereidheid van de betrokken partijen om elkaars doelstellingen te begrijpen en te respecteren, en actief naar mogelijkheden te zoeken om gezamenlijk onderzoek hierop te laten aansluiten.’

Meer informatie

How to set up collaborations between academia and industrial biotech companies,  Jack T Pronk, Sang Yup Lee, Jeff Lievense, John Pierce, Bernhard Palsson, Mathias Uhlen & Jens Nielsen, Nature Biotechnology 33, 237–240 (2015), doi:10.1038/nbt.3171 http://www.nature.com/nbt/journal/v33/n3/full/nbt.3171.html