TU Delft lanceert ondernemersportaal Delft Enterprises

februari 4, 2015

De Technische Universiteit Delft (TU Delft) lanceert een speciaal ‘one-stop-shop’ portaal voor ondernemende studenten en medewerkers. Onder de vlag van Delft Enterprises worden alle ondernemende activiteiten binnen de universiteit zichtbaar gemaakt met het doel een startpunt te bieden voor iedereen binnen de TU Delft die de ambitie heeft om te ondernemen of er informatie over wil vinden.

“Het digitale platform is de plek waar spinout-bedrijven van de universiteit de handvatten krijgen voor een succesvolle start-up”, zegt Paul Althuis, directeur Delft Enterprises/TU Delft Holding. “Het is tevens een mooie plek om zichtbaar te kunnen maken hoe we bij de TU Delft maatschappelijk en economische waarde creëren uit (technische) kennis.”

Kennisvalorisatie, het proces van het creëren van (maatschappelijke en economische) waarde uit kennis, is uitgegroeid tot een belangrijke kerntaak van de TU Delft. Het wordt gerealiseerd door de beschikbare technologische kennis van de universiteit bruikbaar te maken voor economische en maatschappelijke doeleinden en door te verzekeren dat die kennis vertaald wordt naar commerciële producten, services en nieuwe bedrijven.

Filosofie

“Onze filosofie is dat we innovatie (veelbelovende ideeën van de TU Delft) verbinden met ondernemerschap (talentvolle studenten en medewerkers) en financiering”, vertelt Ronald Gelderblom, investmentmanager van Delft Enterprises.

Het begint met een idee, vervolgens wordt er door een team van businessdevelopers gekeken naar de beste commerciële kansen voor de vinding. Dat kunnen licenties zijn, samenwerking met het bedrijfsleven of het opzetten van een onderneming. Als blijkt dat een nieuwe technologie als spin-out op de markt kan worden gebracht zorgt Delft Enterprises voor de bouwstenen die het bedrijf op eigen benen doen staan, waaronder financiering.

Om zoveel mogelijk businesscases om te vormen tot succesvolle bedrijven zoekt Delft Enterprises steevast naar uitbreiding van het netwerk van ondernemers en investeerders. Ook studenten met een vinding die niet direct voortvloeit uit onderzoek van de TU Delft kunnen bij Delft Enterprises terecht voor ondersteuning om een succesvol bedrijf te ontwikkelen.