Over Delft Enterprises

We verbinden ideeën (innovaties van de TU Delft) met talent (studenten en ondernemers) en financiering.

Delft Enterprises participeert in spin-off bedrijven van de TU Delft. Start-ups die zijn ontstaan uit het intellectueel eigendom van de universiteit en waarvoor voorafgaand vaak jarenlang onderzoek is verricht.

Delft Enterprises ziet een belangrijke doelstelling in het vertalen van waardevolle innovaties naar economische en maatschappelijke impact. Het opzetten van start-ups draagt hier, naast het verkrijgen van licenties op diverse innovaties, aan bij. De filosofie van Delft Enterprises is dat we innovatie (veelbelovende ideeën van de TU Delft) verbinden met ondernemerschap (talentvolle studenten en medewerkers) en financiering.

Innovatie

In feite begint innovatie met een idee, waarvoor via het TU Delft Valorisation Centre een patent is aangevraagd. Vervolgens wordt er door een team van business developers gekeken naar de beste commerciële kansen voor de vinding.

Als blijkt dat de nieuwe technologie als spin-outbedrijf naar de markt kan worden gebracht zorgt Delft Enterprises voor de bouwstenen die het bedrijf op eigen benen doen staan.

Ondernemerschap

Die bouwstenen bestaan uit een ondernemer met ambitie, het beste team, strategie en de eerste financiering. Maar ook de juiste expertise en toegang tot het uitgebreide netwerk van TU Delft. De start-ups worden bovendien bijgestaan met advies op administratief, juridisch, fiscaal en financieel gebied.

Om zoveel mogelijk businesscases om te vormen tot succesvolle bedrijven zoekt Delft Enterprises steevast naar uitbreiding van het netwerk van studenten met ondernemersambities en ondernemers die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.

Ook studenten met een idee of vinding die niet direct voortvloeit uit onderzoek van de TU Delft kunnen bij Delft Enterprises terecht voor ondersteuning om een succesvol bedrijf te ontwikkelen.

Financiering

In samenwerking met TU Delft verschaft Delft Enterprises financiering aan (aanstaande) ondernemers in diverse stadia van de ontwikkeling van hun product of proces. Daarnaast gaan we op zoek naar externe investeerders voor onze bedrijven als de tijd daar rijp voor is.

Het primaire belang van Delft Enterprises is het succesvol naar de markt brengen van de nieuwe technieken ontwikkeld door TU Delft. Om deze ambitie te realiseren streven we naar een substantieel minderheidsbelang in de bedrijven waarin we investeren.

Ons zogenoemde exitbeleid heeft als uitgangspunt dat zodra er vanuit de wetenschap niet langer sprake is van toegevoegde waarde, er gezocht wordt naar een exit. Op het moment dat een bedrijf volledig onafhankelijk van de TU Delft opereert wil Delft Enterprises haar aandelen tegen zakelijke voorwaarden verkopen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ondernemen met een van onze business cases of investeren in een van onze bedrijven? Neem contact met ons op