Delft Enterprises participates in innovative, early stage and technology-based spin off companies of the Technical University (TU) of Delft. We aim to empower and speed up the development of these startups, as part of the ambition of the university to turn scientific knowledge into economic and social value. We achieve this through investment, advice and a broad network of investors and experts.

50 spin-offs and startups in our portfolio

50 spin-offs and startups in our portfolio

50 spin-offs and startups in our portfolio

 • Proof of Concept financiering

  Proof of Concept financiering

  UNIIQ is een fonds van 22 miljoen, opgericht door Innovation Quarter, Erasmus MC, Universiteit Leiden en de TU Delft. Het fonds richt zich op bedrijven in de proof of concept fase en is bedoeld om innovaties sneller naar de markt te brengen.

  Het zogenoemde Proof of Concept fonds is door Delft Enterprises in het leven geroepen om technische haalbaarheidsstudies te verrichten naar innovaties en vindingen met als doel de stap naar een commercieel product te maken.

 • Startup Voucher: €2.500 startkapitaal om jouw idee van de grond te krijgen

  Startup Voucher: €2.500 startkapitaal om jouw idee van de grond te krijgen

  Met een Startup Voucher van maximaal 2.500 euro geeft de TU Delft ondernemende studenten met een concreet idee voor een innovatief product of proces de mogelijkheid om de eerste kosten voor ontwikkeling te dekken. Lees meer via de onderstaande link.

 • NWO-TTW Take-off: haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten

  NWO-TTW Take-off: haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten

  Het programma Take-off stelt middelen ter beschikking voor financiering van de vroege fase (vroegefasefinanciering) van innovatieve bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en hogescholen en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat hierbij om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie die voortbouwt op kennis uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Het programma kent twee calls, met een deadline eind februari en een deadline eind juli.

  Take-off fase 1 - haalbaarheidsstudies
  STW verstrekt financiering voor Take-off haalbaarheidsstudies in de vorm van subsidies met een maximale omvang van € 40.000 aan medewerkers in dienst van een universiteit voor de uitvoering van een studie naar de haalbaarheid voor commerciële toepassing van specifieke innovatieve kennis die binnen deze onderzoeksinstelling is ontstaan.

  Take-off fase 2 - vroegefasetrajecten
  Take-off vroegefasetrajecten verstrekt subsidies in de vorm van een geldlening tot een maximum van € 250.000 uitsluitend aan pas gestarte ondernemingen (start-ups) ten behoeve van de uitvoering van vroegefasetrajecten op basis van kennisinnovaties uit Nederlandse universiteiten. Voor Take-off vroegefasetrajecten worden subsidies in de vorm van een geldlening verstrekt, waarover rente verschuldigd is.