Delft Enterprises is de one-stop-shop voor ondernemerschap en spin-out-bedrijven ontstaan uit wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft.

39 octrooiaanvragen in 2015

> €100.000.000 opgehaalde financiering door portfolio bedrijven

45 spin-out-bedrijven in het portfolio

 • Proof of Concept Fonds: financiering voor technische haalbaarheidsstudies

  Proof of Concept Fonds: financiering voor technische haalbaarheidsstudies

  Het zogenoemde Proof of Concept fonds is door Delft Enterprises in het leven geroepen om technische haalbaarheidsstudies te verrichten naar innovaties en vindingen met als doel de stap naar een commercieel product te maken. Lees meer via onderstaande link!

 • Startup Voucher: €2.500 startkapitaal om jouw idee van de grond te krijgen

  Startup Voucher: €2.500 startkapitaal om jouw idee van de grond te krijgen

  Met een Startup Voucher van maximaal 2.500 euro geeft de TU Delft ondernemende studenten met een concreet idee voor een innovatief product of proces de mogelijkheid om de eerste kosten voor ontwikkeling te dekken. Lees meer via de onderstaande link.

 • STW Take-off: open call ronde 5 van 15 augustus tot uiterlijk dinsdag 4 oktober 2016.

  STW Take-off: open call ronde 5 van 15 augustus tot uiterlijk dinsdag 4 oktober 2016.

  Het programma Take-off stelt middelen ter beschikking voor financiering van de vroege fase (vroegefasefinanciering) van innovatieve bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en hogescholen en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat hierbij om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie die voortbouwt op kennis uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).

  Take-off fase 1 - haalbaarheidsstudies
  STW verstrekt financiering voor Take-off haalbaarheidsstudies in de vorm van subsidies met een maximale omvang van € 40.000 aan medewerkers in dienst van een universiteit voor de uitvoering van een studie naar de haalbaarheid voor commerciële toepassing van specifieke innovatieve kennis die binnen deze onderzoeksinstelling is ontstaan.

  Take-off fase 2 - vroegefasetrajecten
  Take-off vroegefasetrajecten verstrekt subsidies in de vorm van een geldlening tot een maximum van € 250.000 uitsluitend aan pas gestarte ondernemingen (start-ups) ten behoeve van de uitvoering van vroegefasetrajecten op basis van kennisinnovaties uit Nederlandse universiteiten. Voor Take-off vroegefasetrajecten worden subsidies in de vorm van een geldlening verstrekt, waarover rente verschuldigd is.