Delft IMP

'Schaalbare productie van nano-gestructureerde materialen'

Delft Intensified Materials Production (Delft IMP) exploiteert kennis en IP op het gebied van schaalbare productie van nano-gestructureerde materialen, door middel van consultancy, kleinschalige productie en licenties. Het focusgebied van deze TU Delft spin-out is de productie van katalysatordeeltjes met behulp van atoomlaagdepositie.

Delft IMP is sterk verbonden met de onderzoeksgroep van Dr. Ir. Ruud van Ommen (Product & Process Engineering), in deze groep is de kennis en IP ontwikkeld die ten grondslag liggen aan het bedrijf. Ook emeritus hoogleraar Jacob Moulijn (Catalysis Engineering) is verbonden aan Delft IMP. Het bedrijf wordt mede gerund door CEO Bart van Limpt.

Meer over Delft IMP

Website Delft IMP

Delft IMP in top 10 European Cleantech competition